Sparebanken Sør er en bank som har samfunnsansvar som et av sine verdigrunnlag. Herunder går dette på å støtte lokale initiativ som er med på å bygge et godt og trygt nærmiljø. Engasjement, samhold og utvikling er sentralt i bankens verdier. Vi i Idrettsklubben Oksa Muay Thai føler på et stort samfunnsansvar om å ivareta de som ikke tiltrekkes av de mer utbredte idrettene, så banken sine verdier passer godt sammen med vår visjon om å bidra til et mer inkluderende samfunn, folkehelse og ikke minst idrettsglede.

I september 2023 fikk vi 20.000,- i gave fra Sparebanken Sør. Dette har blitt brukt til å kjøpe inn nytt utstyr. Slik støtte er uvurderlig for en liten idrettsklubb som Oksa Muay Thai. Pengene har gått til å kjøpe nye pads, magebelter og sparkeputer som brukes av både barn, ungdom og voksne. Vi retter en stor takk til Sparebanken Sør for deres bidrag til vår lokale thaiboksing klubb.